Pavāru klubs piedāvā iespējas apgūt jaunas zināšanas

Novada Garša Latvija draugi - Pavāru klubs/Latvian Chefs'Club ikvienam saimniekam vai ražotājam, kurš vēlas attīstīties, uzsākt, piemēram, produktu pārstrādi vai jaunu produktu radīšanu, piedāvā iespēju šajā, no darbiem brīvākajā laikā, apgūt jaunas zināšanas! Pavāru klubs piedāvā konsultācijas par:

Tehniskajiem un tehnoloģiskajiem procesiem pārtikas produktu apstrādē;

Efektivitāti un ražošanas apjomiem, tostarp - ērta, praktiska un pareiza izmēra iepakojums, darbinieku skaits.

Saražoto produktu pārdošana - mārketings, mērķa auditorija un to vajadzības;

Jaunumiem produktu radīšanā pasaules tendencēs;

Iekārtām, kuras ir lietderīgi un efektīvi izmantojamas dažādiem pusfabrikātiem vai produktu pārstrādei.

Sanitārajām normām, ražošanas plūsmām.


KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018