Katram Novada Garša kataloga saimniekam savs QR kods. Kā to pielietot?

Lai patērētājs pats varētu pārliecināties, ka viņa izvēlētais produkts tiešām audzis un gatavots Latvijā, ikvienam kataloga Novada Garša dalībniekam profilā automātiski izveidojas tā dēvētais QR kods. 

Ko ar to var iesākt pats ražotājs? Ikviens šo kodu var pielietot uz sava produkta iepakojuma (vai nu uz iepakojumu līdzās citai informācijai, vai tirgū uz kādas lielākas zīmes, vai vēl kā citādāk), tādējādi informējot patērētāju par sava produkta izcelsmi. Jautājums par produkta izcelsmi ir īpaši aktuāls dažādos tirgo, kad patērētāji vaicā - kur produkts tapis vai audzis? Izmantojot QR kodu, ražotājs ne vien mutiski informē pircēju par produkta izcelsmi, bet ļauj arī virtuāli pārliecināties par saimniecības esamību un tajā saražoto.

Šis ir arī viens no kataloga galvenajiem uzdevumiem – parādīt un pierādīt produkta izcelsmi, vairojot patērētājam uzticību, jo, diemžēl ir daudz gadījumu, kad patērētāju maldina, ievesto produkciju uzdodot par Latvijā augušu.

To, kas ir QR kods var izlasīt te: https://lvportals.lv/skaidrojumi/255248-kas-ir-qr-kods-2013

Zināšanai: QR kodu var nolasīt ar lielāko daļu viedtālruņu. QR koda nolasīšana nozīmē, ka programma atpazīst un atver konkrētu vietni tīmeklī, kas piedāvā paplašinātu informāciju par preci, pakalpojumu, kas izvietota līdzās kodam.