Zaļais publiskais iepirkums

Zaļais iepirkums nozīmē domāt un rīkoties ilgtspējīgi, dzīvot un strādāt zaļā, mūsdienīgā un kvalitatīvā vidē.

Ar 2017. gada 1. jūliju stājās spēkā 2017.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.353“ Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, kas paredz obligātu zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos.

Zaļā iepirkuma veicināšanas mērķis ir veicināt arvien lielāku videi draudzīgu preču un pakalpojumu pieaugumu tirgū kā arī panākt finansiālus un sociālos uzlabojumus.

Zaļais publiskais iepirkums  ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju, ar kura palīdzību iespējams:

  • samazināt ietekmi uz vidi – katra nopirktā prece vai pakalpojums atstāj ietekmi uz vidi visās tās aprites cikla stadijās (ražošana → lietošana → pārstrāde otrreizējai izmantošanai vai noglabāšana atkritumu izgāztuvē);
  • veicināt sociālus uzlabojumus – ar iepirkumu procedūrā iestrādātu nosacījumu palīdzību iespējams nodrošināt labākus darba apstākļus, piemēram, samazinot toksisko ķīmisko vielu saturu tīrīšanas līdzekļos uzlabo dzīves un darba vides apstākļus, transports ar samazinātu izmešu apjomu veicina gaisa kvalitātes uzlabošanos un saslimstības ar elpvadu slimībām riska samazināšanos;
  • panākt ietaupījumus budžetā – plānojot iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, vispirms tiek izvērtētas reālās vajadzības, tādējādi samazinot iepirkumu apjomu. Otrkārt, tiek veikts preces aprites cikla izmaksu novērtējums. Tādā veidā iespējams ņemt vērā visus faktorus (ne tikai preces vai pakalpojuma sākotnējo cenu, bet arī ekspluatācijas un radīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas) un galarezultātā panākt līdzekļu ekonomiju.


Zaļajā publiskajā iepirkumā var piedalīties Pārtikas kvalitātes shēmās reģistrētie produkti.

Materiāls tapis izmantojot Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas  mājas lapās esošo informāciju.

KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018